Kritické myslenie

Tento modul ukazuje ako myslieť kriticky, ako čítať medzi riadkami a rozpoznávať skryté súvislosti

Úvod

“Je dôležité neprestať sa pýtať” Albert Einstein

Čo je to vlastne kritické myslenie? Poďme si to povedať. Každý z nás používa pri riešení problémov či myslení ako takom, určité zaužívané postupy. Často sa odvolávame na „zdravý rozum", „školu ulice" či metódu „pokus-omyl". No aj to, čo už vieme, môžeme vedome vylepšovať. Úspech tkvie v dôslednej analýze toho, čo už robíme - myslenia a myšlienkových postupov, a v hľadaní ciest, ako to robiť lepšie.

Kritické myslenie je súborom vedomých činností a schopností, ktoré nám môžu pomôcť posudzovať pravdivosť či rozsah manipulácie obsiahnutej v informáciách, ktoré sa k nám dostávajú, či ktoré my poskytujeme iným. Nie je to schopnosť, ktorú sa dokážeme naučiť za noc. Vyžaduje si to veľa času a úsilia. Preto tu nájdete len pár informácií a pár základných prístupov, ktoré vám pomôžu na vašej ceste ku kritického mysleniu. No na to, aby ste sa naučili kriticky myslieť, budete musieť prejsť kus cesty aj sami.

Na začiatku a na konci kurzu si môžete spraviť kvíz, ktorý vám povie, ako ste si počínali. Medzitým v tomto module nájdete päť častí, v ktorých si rozoberieme rôzne aspekty kritického myslenia, ukážeme si základy argumentovania a oboznámime sa aj s niektorými manipulatívnymi technikami.

Sylabus

  • 39 stránok
  • 2 veľké kvízy
  • Niekoľko cvičení
  • Niekoľko otázok na zamyslenie, ako aj otázky do diskusie na facebookovom profile Monda.eu
  • Dodatočné zdroje

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič