Občianska spoločnosť

Táto téma vysvetľuje čo je to občianska spoločnosť, ako funguje a ako sa na nej môžeme podieľať

Úvod

Tento e-learning je určený pre všetkých,...

… čo sú zvedaví a majú chuť sa inšpirovať, chceli by pomôcť, ale zatiaľ nemajú odvahu, no príklady, ako niečo funguje, ich dokážu naštartovať;
Inšpiratívne video:

… čo sú zdravo „naštvaní“ alebo motivovaní, nie sú spokojní s tým, ako niektoré veci fungujú, chcú hľadať riešenia problémov a vedia, že práca smerom k pozitívnej zmene stojí za to;
… hĺbavých a premýšľavých, čo chcú chápať podstatu vecí a s troškou informácií a teórie rozumejú, ako svet funguje;
… ktorí sa zaujímajú o to, čo sa deje v ich krajine, regióne alebo v miestnej komunite a majú záujem niečo zmeniť, chceli by sa zapojiť do diania v spoločnosti ako aktívni občania alebo by sa chceli naučiť čosi o občianskej spoločnosti.
Ruky krížom cez piesok: Komunita z Pinellas County, Florida
Aktivizmus pre tých, čo radi nad vecami premýšľajú
Globálny deň akcie o klimatickej zmene, Johannesburg

Čo je cieľom modulu

Vďaka tomuto modulu sa naučíte základné pojmy, ktoré súvisia s témou občianska spoločnosť. Tak, aby ste boli schopní vysvetliť, čo je to občianska spoločnosť, čo ju tvorí, prečo je dôležitá a v čom nám môže byť prínosom.

Spolu sa pozrieme na to, aká je naša občianska história a cez aké združenia, prístupy a aktivity občiansku spoločnosť každodenne zažívame.

Zároveň chceme čitateľom na konkrétnych príkladoch ukázať, ako sa môžu občania angažovať vo vytváraní a rozvoji našej spoločnosti a ako môžu meniť veci, ktoré považujú za dôležité. Ponúkneme aj priestor na zamyslenie sa nad tým, ako sme schopní sa zapojiť do vecí verejných a aké hodnoty považujeme za dôležité.

Sylabus

  • 21 strán a niekoľko podstránok úvodné otázky záverečné otázky
  • Otázky na úvod
  • Otázky na záver
  • 2 praktické cvičenia
  • otázky do diskusie v rámci diskusného fóra
  • Otázky na zamyslenie

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Zora Kalka Paulíniová, PDCS, n.o.; Veronika Střelcová, FSEV UK