Ľudské práva

Táto téma hovorí o ľudských právach, objasňuje čo sú to ľudské práva, ako sa nás týkajú a ako ich môžeme chrániť

Úvod

"Počet porušení ľudských práv v krajine je vždy priamo úmerný počtu sťažností na ich porušovanie. Čím je počet sťažností vyšší, tým lepšie sú ľudské práva v krajine chránené." Daniel Patrick Moynihan

Ľudské práva predstavujú významnú časť života každého z nás. Ich porušovanie je jedným z hlavných problémov, ktorým čelíme. S prípadmi, keď sú niekoho ľudské práva porušované, sa mnohí z nás stretávajú každý deň, často však bez toho, aby boli tieto porušenia schopní identifikovať a účinne sa im brániť.

Aby sme sa porušovaniu našich práv vyhli, mali by sme v prvom rade vedieť, čo to vlastne ľudské práva sú, aké je ich pozadie a aká je ich úloha v našom živote. Mali by sme byť schopní rozpoznať naše práva a práva iných a rovnako tak vedieť rozlíšiť, kedy sú porušované. Okrem toho by sme mali poznať mechanizmy, ktoré by nám pomohli postaviť sa proti ich porušovaniu a rozvíjať zručnosti, aby sme tie mechanizmy dokázali použiť v praxi. Pochopenie ľudských práv okolo nás nám následne pomôže uchopiť aj porušovanie ľudských práv v celosvetovom kontexte.

Vďaka tomuto modulu zistíte, aké ľudské práva máte a ako sa vysporiadať s ľuďmi alebo inštitúciami, ktoré ich porušujú. Prosím, neváhajte prispieť k diskusii o vybraných otázkach v diskusnom fóre.

Sylabus

  • 2 sekcie s viacerými podstránkami
  • 2 veľké kvízy - jeden na začiatku, jeden na konci
  • 1 krátky voliteľný kvíz medzi sekciami
  • 2 praktické úlohy, v ktorých si otestujete nadobudnuté vedomosti - budete skúmať dodržiavanie ľudských práv vo vašom okolí
  • 2 otázky do diskusného fóra, ďalšie otázky slúžiace na sebareflexiu

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič