Chudoba

Táto téma sa potýka s mnohorozmernou povahou chudoby tak v menej rozvinutých, ako i rozvinutých krajinách

Úvod

“Tak ako otroctvo alebo apartheid, ani chudoba nie je prirodzená. Stvoril ju človek a rovnako ju aj môže zdolať a potlačiť.” Nelson Mandela, 2005, bojovník proti apartheidu a bývalý prezident Juhoafrickej republiky

“Nie je nič istejšie ako to, že bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú,” znie text pesničky od Peggy Lee a tieto slová z 50-tych rokov nestratili nič zo svojej aktuálnosti ani v súčasnosti. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa neustále prehlbuje, na Slovensku, ako aj v iných kútoch sveta. Rozdiel je nielen v tom, koľko si toho môže taký chudobný človek oproti bohatému nakúpiť, ale aj v ich rozličných príležitostiach. Jednoducho, človek, ktorý má hlboko do vrecka, má aj inú štartovaciu pozíciu, ako ten, ktorý žije v dostatku. Samozrejme, aj chudoba je relatívna a je veľký rozdiel medzi chudobou v rozvinutých a menej rozvinutých krajinách. V oboch prípadoch však prináša nedostatok príležitostí a možností podielať sa na svetovom bohatstve.

V tomto module sa oboznámime s témou chudoba v celej jej komplexnosti. Stretneme sa s mnohými jej tvárami a s rôznymi spôsobmi jej merania. Prostredníctvom dokumentu “Give us the money” (“Dajte nám peniaze”) a sledovaním na chudobu vplývajúcich faktorov, ako sú vzdelanie, zdravie či rod, sa pokúsime odhaliť možné príčiny a dopady chudoby. Cez Miléniové rozvojové ciele a analýzu ich silných a slabých stránok sa pozrieme aj na opatrenia, ktorými sa proti chudobe bojuje.

Sylabus

  • 25 stránok
  • Otázky na úvod
  • Otázky na záver
  • 1 praktická úloha, pri ktorej sa zodvihnete od počítača a pôjdete hľadať kontrasty medzi bohatstvom a chudobou v oblasti, kde žijete
  • 3 otázky do diskusie

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Koshina Switil, Baobab
  • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič