Migrácia

Tento modul objavuje, čo je to migrácia a umožňuje nám nájsť stopy vlastnej migračnej histórie

Úvod

“Som francúzsky katolík s arménskymi koreňmi, moja žena je švédska protestantka… Mám alžírskeho švagra a židovského synovca. Vychádzame spolu dobre, pretože sa o viere druhých nehádame, radšej sa navzájom rešpektujeme.” Charles Aznavour (*1924), francúzsky herec a spevák

Migrácia nie je žiadny novodobý výmysel. Ľudia odpradávna opúšťali svoje domovy a hľadali šťastie v inom kúte sveta. Dôvody boli a sú rôzne. Zväčša im však v ich dovtedajšom bydlisku niečo chýbalo. Či už sa tam necítili bezpečne, nedokázali si zarobiť na živobytie alebo zabezpečiť dostatočný kariérny rast či budúcnosť svojich detí. No, a niektorých jednoducho ženie túžba po dobrodružstve a životnej zmene.

Či už sme sami migranti alebo žijeme na rovnakom mieste po celé generácie, porozumenie fenoménu migrácia by malo byť súčasťou nášho všeobecného rozhľadu. Opak je však pravdou a o tejto téme sa často viac než konštruktívne diskutuje, skôr vášnivo dohaduje. Zároveň sa táto téma stala v niektorých krajinách aj obľúbenou témou politikov rozdúchavajúcich vášne a zbierajúcich politické body. Celkom isto nie je náhoda, že obavy z migrantov narastajú so železnou pravidelnosťou práve pred voľbami.

Ľudia odjakživa odpovedali migráciou na meniace sa podmienky životného prostredia či sociálne problémy. V podstate by sa dalo povedať, že dejiny ľudstva sú vlastne dejinami jednej neustálej migrácie.

Po skončení tohto modulu by nám mala byť problematika migrácie jasnejšia, mali by sme chápať rôznorodosť migrácie, aj to ako sa mení. Aj keď ľudia migrujú už po tisícročia, dynamika, spôsob migrácie a východzie a cieľové destinácie sa neustále menia.

Migráciou sa zaoberal už pred viac než dvetisíc rokmi rímsky filozof a básnik Lukrécius. V jeho očiach bol svet miestom, kde sú ľudia a veci v neustálom pohybe. V čase, keď žil, by mu trvala cesta na Slovensko poriadne dlho, mohol by sa totiž spoľahnúť len na svoje nohy alebo koňa. A prejsť krížom cez Alpy. Dnes by mu stačilo v Ríme nasadnúť do lietadla a za dve hodiny by bol v Bratislave. Postupom času pribúdali stále nové spôsoby, akými sa dalo prepravovať z jedného miesta na druhé, zvyšovala sa aj rýchlosť prepravy. Podľa sociológa Johna Urryho sa ľudia v strednej Európe v súčasnosti presúvajú päťkrát častejšie ako pred 60 rokmi.

Pri pohľade späť do histórie vidíme, že s migráciou sa spájajú aj mnohé významné udalosti: sťahovanie národov v Európe, veľké migrácie, počas ktorých sa ľudia snažili uniknúť extrémnym zmenám klímy či objavenie Nového sveta.

Sylabus

  • 17 stránok
  • Otázky na úvod a záver

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: -Michaela Krimmer, Südwind Agentur
  • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič