Globalizácia

Tento modul poukazuje na globálne prepojenia, kontroverzie s nimi spojené a ako to všetko ovplyvňuje naše životy

Úvod

“Hovorí sa, že namietať proti globalizácii je ako namietať proti gravitačnému zákonu.” Kofi Annan, bývalý generálny tajomník OSN

Motýlí efekt hovorí, že aj mávnutie malých motýlích krídiel kdesi na jednej strane zemegule, môže spôsobiť veľké veci kdesi celkom inde. Na podobnom princípe je, obrazne povedané, založená aj globalizácia. Vývoj vo svete nepochybne vplýva aj na naše životy, všetci sme skrátka navzájom viac či menej poprepájaní. Ide pritom o mnohosmerný proces a svet tak neovplyvňuje len nás, ale i my ovplyvňujeme svet. Preto je dôležité naučiť sa rozpoznávať globálne procesy, porozumieť svetu okolo nás a rozvinúť v sebe spôsob myslenia a konania založený na zodpovednosti v celosvetovom rozsahu.

V tomto module si ukážeme, čo si treba predstaviť pod pojmom globalizácia a ako sa nás osobne dotýka. Naučíme sa rozpoznávať jej vplyvy a perspektívy, porozumieť príčinám a dôsledkom prirýchlej globálnej integrácie a oboznámime sa s globálnymi súvzťažnosťami, súvislosťami a politikami.

Sylabus

  • 23 stránok
  • Otázky na úvod
  • Otázky na záver
  • Otázky na úvod
  • Záverečné otázky

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Koshina Switil, Baobab
  • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič