Životné prostredie

Táto téma sa zameriava na ekologické otázky, rolu ľudstva pri devastácii a ochrane životného prostredia a ukazuje nám, čo môžeme spraviť pre udržateľnú budúcnosť našej planéty

Úvod

“V ekonomike prírody nie sú menou peniaze, ale život.” Vandana Shiva, fyzička a aktivistka

Aj keď to tak občas v dnešnom svete vysokých mrakodrapov, smartfónov a ďalších technologických výdobytkov nevyzerá, stále žijeme v úzkom vzťahu s prírodou. Životné prostredie obklopuje každého z nás. Od toho, ako sa k nemu správame, závisí aj kvalita nášho života. Preto je nesmierne dôležité vedieť sa orientovať aj v environmentálnych otázkach a rozumieť ekologickým prepojeniam vo svete. Obzvlášť dôležité je zobrať si vlastný pojem “ekologická udržateľnosť”, ktorá je aj súčasťou miléniových rozvojových cieľov. Stojíme pred náročnou výzvou ako udržateľným spôsobom zaistiť napĺňanie rastúcich požiadaviek ľudstva.

V tomto module sa naučíte niečo o svojej osobnej ekologickej stope, ktorú zanechávate na planéte. Naučíte sa, ako svojím bývaním, prepravou, spotrebou a stravovaním ovplyvňujete životné prostredie. Získate tiež cit pre používanie a spotrebu vody, prídete na to, ako vplýva znečistenie vody na rastliny, zvieratá a ľudí. Dozviete sa tiež niečo o rôznych druhoch škôd na životnom prostredí a ponoríte sa do problematiky biodiverzity a ochrany životného prostredia.

Sylabus

  • 12 strán, z ktorých dve majú podstránky
  • Pár otázok na úvod
  • Pár otázok na záver
  • 2 praktické cvičenia, počas ktorých vstanete od počítača a rozhliadnete sa po miestnosti
  • 3 otázky do diskusie v diskusnom fóre

Predpokladaná dĺžka modulu: 4 hodiny

  • Developed by: Koshina Switil, Baobab
  • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič