Svetová ekonomika

Tento modul vysvetľuje, čo to je svetová ekonomika, opisuje globálne produkčné reťazce, ako i to kto a ako určuje pravidlá

Úvod

„Rozvoj je o o transformácii ľudských životov, nielen o transformácii ekonomík.“ Joseph E. Stiglitz, americký ekonóm, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu

Bavlna, z ktorej sú ušité vaše obľúbené nohavice, pochádza z Pakistanu, váš mobilný telefón obsahuje nerasty z Demokratickej republiky Kongo a plastová taška, v ktorej si zo supermarketu nesiete svoj nákup, je vyrobená z nigérijskej ropy. Tieto tri malé príklady demonštrujú, ako je celý svet ekonomicky prepojený.

Za to, akým životným štýlom v súčasnosti žijeme, vďačíme aj globálnym ekonomickým procesom, teda tomu, že krajiny medzi sebou udržiavajú ekonomické vzťahy. Tieto vzťahy zahŕňajú obchodovanie s tovarom, ale tiež pohyb práce a kapitálu.

Obchod so surovinami, produktmi a službami naprieč krajinami a kontinentmi existoval už pred tisícročiami, no jeho masívny rozvoj nastal až v poslednom období. Globálny hospodársky systém dneška má pritom stále svoje nedostatky. Na jednej strane žije 2,5 miliardy ľudí na celom svete z menej než dvoch dolároch na deň, na strane druhej obchodné spoločnosti dosiaľ nikdy nedosahovali také vysoké zisky. 923 miliónov ľudí po celom svete nemá čo jesť a pritom sa denne vyhodia tony potravín. (zdroj: WTO 2008, FAO 2008).

Ak by všetci ľudia na Zemi žili spotrebným životom podobným tomu, aký vedie priemerný Európan, tak by sme potrebovali 2,6-krát väčšiu Zemeguľu (zdroj). To je dosť dobrý dôvod na to, aby sme sa zastavili a popremýšľali o tom, ako globálna ekonomika vlastne funguje. Kto stanovuje jej pravidlá? Kto z globálnej ekonomiky získava? A je to nastavenie férové ku všetkým?

Viac o tejto téme sa naučíte na nasledujúcich stranách.

Sylabus

  • 17 strán
  • Otázky na úvod a záver
  • 1 praktické cvičenie, pri ktorom sa budete musieť zodvihnúť od počítača
  • 5 cvičení, ktoré budete môcť vypracovať pri počítači
  • 1 otázka do diskusie na fóre

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Susanne Paschke, Südwind Agentur
  • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič