Klimatické zmeny

Táto téma sa zaoberá príčinami, príznakmi a dopadmi klimatických zmien na človeka a prírodu

Úvod

„Klíma už nikdy nebude taká ako predtým. No aby sme vedeli aká bude, musíme porozumieť tomu, aká bola.” Stefan Brönnimann, klimatológ, Univerzita Bern

Žijeme na planéte zvanej Zem, ktorú ovplyvňujeme už len tým, že žijeme a napĺňame svoje potreby. Jedným z týchto vplyvov môžu byť aj klimatické zmeny. Podľa väčšiny vedeckej obce sa každý z nás v rôznej miere podieľa na ich príčinách. Ich dopady sa však nedotýkajú každého rovnako a rôzne časti Zeme sú nimi postihnuté v rôznej miere. Nejde teda o fenomén ohraničený priestorom, ale o celosvetový problém, ktorý sa týka každého z nás.

V tomto module sa dozvieme, ako sa nás týkajú klimatické zmeny. Povieme si niečo o ich príčinách, prejavoch a dôsledkoch na ľudí aj prírodu. Pozrieme sa na nerovnosť medzi tými, ktorí planétu najviac znečisťujú a tými, ktorí sú zmenami klímy najviac postihnutí. Oboznámime sa s klimatickými konferenciami OSN, ako aj s viacerými inými medzinárodnými opatreniami na ochranu klímy. V závere si niečo povieme aj o národných či miestnych stratégiách, ktoré bojujú proti otepľovaniu.

Sylabus

  • 19 stránok
  • Otázky na úvod
  • Otázky na záver
  • 1 praktické cvičenie, počas ktorého vstanete od počítača a pokúsite sa získať informácie o opatreniach na zmenu klímy
  • 2 otázky do diskusie v diskusnom fóre

Predpokladaná dĺžka modulu: približne 4 hodiny

  • Developed by: Koshina Switil, Baobab
  • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič