Fórum

Viacjazyčné fóra pre diskusie a názory

Fórum Posledná správa

O stránke

Otázky, nápady a návrhy týkajúce sa webových stránok monda.eu

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Globalizácia

Diskusie o globálnej vzájomnej závislosti, kontroverzné aspekty globalizácie a ako to ovplyvňuje náš každodenný život

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Svetová ekonomika

Čo je to globálna ekonomika? Kto a ako tvorí jej pravidlá?

 • Témy: 3
 • Správy: 4

Rozvoj

Ako sa nás týka svetový vývoj?

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Ľudské práva

Ako s nami súvisia ľudské práva a ako ich môžeme chrániť ?

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Kritické myslenie

Let's think critically and learn to find hidden contexts and read between the lines!

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Chudoba

Názory na chudobu v rozvojových a vyspelých krajinách

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Migrácia

Migrácia: jej história, dôvody a vaše príbehy

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Rodová rovnosť

Čo to znamená? Ako sa rodové role premietajú do našej spoločenskej reality?

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Občianska spoločnosť

Ako funguje občianska spoločnosť a ako ju môžeme zhodnotiť?

 • Témy: 1
 • Správy: 1

Životné prostredie

Miesto pre diskusiu o ekologických otázkach, role ľudstva i o tom, čo môžeme urobiť pre udržateľnú budúcnosť našej planéty

 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -

Klimatické zmeny

Príčiny a príznaky spojené so zmenou klímy a dôsledky pre prírodu a ľudí

 • Témy: 1
 • Správy: 1
 • Témy: 0
 • Správy: 0
 • -