Krytyczne myślenie

Ten moduł pokazuje, jak myśleć krytycznie, żeby znaleźć ukryte konteksty oraz czytać między wierszami

Wprowadzenie

"Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać" Albert Einstein

Czym jest krytyczne myślenie? Pozwól nam wytłumaczyć. Wszyscy mamy rozwinięte pewne podejścia do rozwiązywania problemów i myślenia jako takiego. Dość często odwołujemy się do tzw. "zdrowego rozsądku", "mądrości ulicy" lub nawet tak dobrze znanej metody prób i błędów. Jednakże to, co już wiemy, może być świadomie wzmocnione. Sukces leży w zwróceniu większej uwagi na to, co już zrobiliśmy, w świadomym poszukiwaniu sposobów, by zrobić to lepiej.

Krytyczne myślenie jest zespołem świadomych działań i umiejętności, których używamy podczas oceniania prawdy lub manipulacji zawartej w informacji, która jest nam dostarczana lub którą otrzymujemy od innych. Nie możemy mówić o tym, jako o jakieś wiedzy, której możemy nauczyć się "po drodze". Wymaga wiele czasu i wysiłku, aby to osiągnąć. Dlatego znajdziesz tutaj tylko niektóre informacje i pewne podstawowe podejścia, które mogą wskazać Ci drogę, ale to nie wystarczy, aby w pełni posiąść zdolność krytycznego myślenia.

Na początku i na końcu kursu możesz wziąć udział w quizie, który powiedzą Ci, jak działasz. Pomiędzy nimi znajdziesz 5 sekcji na temat różnych aspektów krytycznego myślenia, pokazujących podstawy argumentowania, a także wprowadzających w techniki manipulacyjne.

Zawartość:

  • 39 stron
  • 2 długie quizy
  • Kilka ćwiczeń
  • Kilka pytań do refleksji oraz do dyskusji na profilu monda.eu na Facebooku
  • Sekcja dodatkowej lektury

Przewidywany czas trwania modułu: ok. 4 godziny